Välkommen till oss på Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.

Öppet vardagar kl 8.00-17.00

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.

Drop-in-mottagning för akuta besvär, receptförnyelser och korta besök till husläkarna kl 10.00-11.00

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare eller distriktssköterska utanför våra öppettider kontaktar du Närakuten Sabbatsberg 08-672 39 90. Öppet vardagar 17.00-22.00 och helger 8.00-22.00.

Årets vaccinationskampanj mot influensa och pneumokocker pågår den 9 november och avslutas den 28 februari 2017. Under denna period erbjuds kostnadsfri vaccination av ålderspensionärer och riskgrupper enligt erbjudande från smittskyddsläkaren i Stockholm. Se även 1177.se

Kungsholmsdoktorn har drop-in för vaccination på ordinarie drop-in-tid till sköterska vardagar 13-14.
Se filmen om Kungsholmsdoktorn NyhetsbrevVi arbetar på mottagningen idag 2017-02-24:


Malin Adolfson
ST-läkare

Ej em


Sjuksköterska extra 2
Sjuksköterska


Linus Hammar
Husläkare


Jessica Freudenthal
Husläkare


Daniel Johnsson
Husläkare

Ej em


Karl-Patrik Jonsson
Husläkare


Petronella Fagerström
Distriktssköterska


Margita Bokvist Flodqvist
Undersköterska


Sjuksköterska extra personal
Sjuksköterska


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19
Foto av www.higwall.com