Välkommen till Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.

Vi har för närvarande inte utrymme att ta emot nya patienter. Möjlighet att ställa sig i kö finns. Detta görs genom att fylla i en vanlig vårdvalsblankett eller elektroniskt på 1177.se

Om du som är patient hos oss behöver medicinsk bedömning, oavsett orsak, och har pågående infektionssymtom (hosta, ont i halsen, feber, snuva, diarré, ont i kroppen, huvudvärk) ber vi dig ringa din husläkare först.
SÖK INTE OANMÄLD PÅ DROP IN! Nu även möjlighet till digitala drop-in-besök via KURA-app via din smartphone.
Hjälp oss att skydda varandra och riskgrupperna.Öppet vardagar kl 8.00-17.00.
Provtagning med remiss från våra läkare, vardagar kl 8-11.

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.

Videobesök bokas och genomförs på mobiltelefon eller läsplatta via appen KURA (klicka på länken för info, OBS samtal via dator är EJ möjligt ännu).
Mobilt BankID krävs för att skapa konto och logga in.
Videobesök kostar som ett vanligt besök (du får en räkning) frikort gäller.
Kontakta din vårdgivare om du vill omboka ett redan planerat besök till VIDEOBESÖK.


Drop-in-mottagning för akuta besvär och receptförnyelser till husläkarna kl 10.00-11.00 (se vidstående info om du söker med infektionssymtom).
OBS! Nu även möjlighet till digitala drop-in-besök kl 10.00-11.00 via KURA-app via din smartphone.

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare utanför våra öppettider kan du få telefonrådgivning från Husläkarjouren på Sabbatsberg 08-672 39 90, 17.00-22.00 och helger 8.00-22.00.

Närakuten Hötorget tar emot akuta besök på jourtid.
Vid livshotande tillstånd ring 112.


Hur kan jag hantera min luftvägsinfektion? Självtest vid luftvägsinfektion och egen misstanke om Covid-19.

Smittskyddsinformation till dig som har Covid-19:
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

Vaccinering mot covid-19 via Kungsholmsdoktorn

Vaccineringen genomförs successivt utifrån vaccintillgång och medicinsk prioritering (som utgår från Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper.)
Vaccinationen är kostnadsfri för alla grupper.

Planering av vaccinationer:
OBS! Det går i nuläget inte att boka tid eller att ställa sig i någon kö för vaccinering ännu.

Invånare med basal hemsjukvård och eventuella vuxna personer i samma hushåll. Patienter med hemtjänst och vuxna personer i samma hushåll. Vaccineras via Vårdcentral som du är listad på, Successivt från februari.

Invånare som är 70 år eller äldre, vaccineras av Vårdcentral som du är listad på. Successivt från mitten av
februari. Mer information kommer.

Invånare 16 - 69 år som tillhör riskgrupp, Vårdcentral med listningsansvar. Successivt från
februari/mars. Mer information kommer.

Alla övriga invånare:Alla vaccinatörer i Vårdval vaccination. Successivt från
april/maj. Mer information kommer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det går boka drop-in besök via video enligt ovan, välj då "drop-in kalendern" som är öppen mellan 10-11 i KURA appen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nya riktlinjer om "Familjekarantän" vid verifierad Covid-19 infektion.

Hushållskontakter ska stanna hemma 7 dagar, den perioden då risken är som störst att de insjuknar i covid-19 och riskerar att smitta ned andra. De sju dagarna räknas från indexpatientens provtagningsdatum, men om mer än 10 dagar förflutit från indexpatientens symtomdebut är det inte aktuellt med förhållningsregler.
Kan man inte jobba hemifrån behöver man få intyg för smittbärarpenning. Det är indexpatientens behandlande läkare, dvs den som ordinerat provet/1177 som är ansvarig för att ge förhållningsregler och utfärda ev intyg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testning av Covid-19

Ett förvärrat läge där inlagda på sjukhus och smittspridningen inom SÄBO ökar gör att provtagningen måste gå till patienter, boende på SÄBO samt medarbetare i vård och omsorg. Det kommer att vara svårt att beställa hemtest och tid för drive in-test för den som inte behöver vård. Alla som har symtom måste isolera sig även om de inte kunnat testa sig.
De som i första hand testas inom sjukvården är personer som behöver sjukvård där den medicinska handläggningen påverkas av testresultatet. Testning i sjukvården sker endast efter läkarbedömning.

• Nu kan invånare/folkbokförda i Region Stockholm testa sig för covid-19.
Börja med att ladda ner och logga in i appen "alltid öppet" för egenbedömning. När du svarat på frågorna i appen får du en kod som du sedan skall ange när du bokar själva provtagningen i 1177.se under rubriken "regionen rekommenderar" knappen "erbjudande om provtagning". Svar kommer via 1777.se inom 2-7 dagar.
Barn som är över sex år kan lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov.
-Barn från 13 år måste ha ett fullvärdigt mobilt BankID för beställning. OBS många banker utfärdar ett begränsat "Mobilt säkerhetsID" som inte godtas på 1177.se. Kontrollera med din bank om du är tveksam.
-Barn 6-13 år
Du behöver agera som ombud för ditt barn, både i Alltid öppet-appen (om du bokar via den) samt på 1177.se. Om ni har bil, bokar ni tid för provtagning på en mobil provtagningsstation – ni kan alltså inte gå eller cykla dit. Det är du som vårdnadshavare som tar provet på ditt barn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om du har förkylning, feber, hosta eller andningsbesvär ska du stanna hemma om du inte har allvarliga symtom. Ring annars din husläkare eller 1177 för rådgivning vid sjukdom och behov av vård, eller 112 vid livshotande tillstånd.
Har du allmänna frågor kring det nya coronaviruset, ring 11313 istället. Börja gärna med att läsa på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

För dagsaktuell information se www.folkhalsomyndigheten.se.
-----------------------------------------------------------------------------
You can find information in English about covid-19 on https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19

Regardless of the reason for an appointment, do NOT visit the emergency/primary care clinic/surgery if you have fever or ANY symtoms from the airways such as a cough, sore throat or running nose.
Please give us a call first!


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19