Välkommen till oss på Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.

Vi tar för närvarande inte emot nya patienter.

Vi har sett ett stort och ökande intresse för att välja husläkare hos oss. Vi är glada över förtroendet men för att vi skall kunna fortsätta att ge den service och vård som vi vill stå för har vi beslutat att från och med 1 juni 2016 och tills vidare förklara listan full. Det finns enligt regelverket i landstinget en möjlighet att ställa sig på väntelista.

Öppet vardagar kl 8.00-17.00

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.

Drop-in-mottagning för akuta besvär till husläkarna kl 10.00-11.00

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare eller distriktssköterska utanför våra öppettider kontaktar du Närakuten Sabbatsberg 08-672 39 90. Öppet vardagar 17.00-22.00 och helger 8.00-22.00.

Dags att se över TBE-skydddet! Du kan vaccinera dig på öppen mottagning kl.13-14 eller boka en tid.

Se filmen om Kungsholmsdoktorn Nyhetsbrev

Vi arbetar på mottagningen idag 2016-07-26:


Trine N. Crichlow
Husläkare

Ej em


Jessica Freudenthal
Husläkare


Karl-Patrik Jonsson
Husläkare


Therése Johansson
Sjuksköterska


Margita Bokvist Flodqvist
Undersköterska


Sjuksköterska extra personal
Sjuksköterska


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19
Foto av www.higwall.com