Välkommen till Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.

Öppet vardagar kl 8.00-17.00

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.

Drop-in-mottagning för akuta besvär och receptförnyelser till husläkarna kl 10.00-11.00

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare eller distriktssköterska utanför våra öppettider kontaktar du Sabbatsbergs Husläkarjour 08-672 39 90. Öppet vardagar 17.00-22.00 och helger 8.00-22.00.

- Årets influensavaccinering startar den 7 november och pågår fram till sista februari. Vi har drop-in för detta på ordinarie drop-in-tid vardagar kl 13-14. Välkomna!

Vi arbetar på mottagningen idag 2018-02-20


Linus Hammar
Husläkare


Ann Leijon
Distriktssköterska


Seghen Zeriet
Distriktssköterska


Trine N. Crichlow
Husläkare

Ej fm


Jessica Freudenthal
Husläkare


Daniel Johnsson
Husläkare


Karl-Patrik Jonsson
Husläkare


Petronella Fagerström
Distriktssköterska


Therése Johansson
Sjuksköterska


Margita Bokvist Flodqvist
Undersköterska


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19